4lipca 2017

Inwentarz TNK

Przypominamy, że na stronie: inwentarz.tnk.krakow.pl, została udostępniona pierwsza zdigitalizowana część unikatowego XIX-wiecznego zespołu akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (ok. 8600 skanów). Mamy nadzieję, że udostępnienie materiałów archiwalnych on-line ułatwi wszystkim miłośnikom nauki dotarcie do informacji i umożliwi samodzielne wykonywanie kwerend. Wśród upublicznionych materiałów znajdują się: protokoły posiedzeń, listy członków, akta majątkowe, finansowe oraz część korespondencji prezesa. Zachęcamy do odwiedzania strony.

20czerwca 2017

Prezesi TNK

Szeroki zakres działalności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego stwarzał sprzyjające warunki dla rozwoju humanistyki. Za prezesury ks. Leona Laurysiewicza na posiedzeniach coraz częściej sięgano po tematykę historyczną. Samego Laurysiewicza realizującego przez siedem lat nieodpłatnie „sztukę kształcenia głuchych”, można uważać za twórcę pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

29maja 2017

Prezesi TNK

„Leksykograf bardzo zasłużony” – tak o Janie Kajetanie Trojańskim pisał Józef Majer. „Arcygorliwy o dobro szkół naszych”, jak zaznaczał Józef Brodowicz. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką kolejnego prezesa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, słynącego z filologicznego zamiłowania pedagoga z pasją, którego dzieło życia zniszczył pożar.

pokaż starsze wiadomości