2sierpnia 2016

Prezesi TNK - Karol Hube

Jak dalece mąż ten całe życie jedynie naukom i dobru kraju poświęcał…- ta krótka refleksja nasunęła się Janowi Kantemu Steczkowskiemu podsumowującemu zaangażowanie na wielu polach swego mistrza Karola Hubego, matematyka, astronoma, najpełniej realizującego maksymę: In labore virtus et vita. Zapraszamy do zapoznania się z życiorysem kolejnego prezesa TNK.

18maja 2016

Komisja Fizjograficzna

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem poświęconym Komisji Fizjograficznej, działającej w ramach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w latach 1865 - 1872.

pokaż starsze wiadomości