31grudnia 2016

Inwentarz TNK

Archiwum Nauki PAN i PAU podjęło projekt zdigitalizowania całego zespołu akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, chcąc w ten sposób zabezpieczyć i udostępnić jak najszerszej grupie odbiorców XIX-wieczny, unikatowy, zachowany prawie w całości zespół kancelaryjny

Z przyjemnością informujemy, że na stronie inwentarz.tnk.krakow.pl udostępniliśmy w formie elektronicznej pierwszą część tego zespołu (ok. 8600 skanów). Mamy nadzieję, że udostępnienie materiałów archiwalnych on-line ułatwi wszystkim miłośnikom nauki dotarcie do informacji i umożliwi samodzielne wykonywanie kwerend.

18listopada 2016

Prezesi TNK

W burzliwym wieku XIX uroczystości religijne sprzyjały budowaniu patriotycznej jedności, dzięki sylwetkom takich osób jak choćby ks. Józef Wincenty Łańcucki, którzy potrafili swoimi mowami ożywić ducha narodowego. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką kolejnego prezesa nazywanego „drugim Skargą”.

2sierpnia 2016

Prezesi TNK - Karol Hube

Jak dalece mąż ten całe życie jedynie naukom i dobru kraju poświęcał…- ta krótka refleksja nasunęła się Janowi Kantemu Steczkowskiemu podsumowującemu zaangażowanie na wielu polach swego mistrza Karola Hubego, matematyka, astronoma, najpełniej realizującego maksymę: In labore virtus et vita. Zapraszamy do zapoznania się z życiorysem kolejnego prezesa TNK.

pokaż starsze wiadomości